ข้อตกลงและเงื่อนไข

การใช้งานเว็บไซต์นี้และเนื้อหาใดก็ตามในโซเชียลมีเดียของ Reebok (ครอบคลุมถึงเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์) (และรวมถึงเว็บไซต์) เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า และข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ข้อกำหนด ข้อจำกัดความรับผิดและประกาศใดก็ตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว (ร่วมกันกับข้อตกลงและเงื่อนไข) กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับผู้เยี่ยมชม ใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาทุกคน (ดังที่จะอธิบายด้านล่าง) ข้อมูล คำแนะนำ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่มอบให้คุณในหรือผ่านเว็บไซต์

การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ใดก็ตาม คุณยินยอมที่จะผูกพันด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดและเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ใช้กับเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดกรุณาออกจากเว็บไซต์

ผู้ดำเนินการของเว็บไซต์
เนื้อหาในเว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะโลโก้ ไอคอน เครื่องหมายการค้า ข้อความ กราฟิก รูปถ่าย ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพประกอบ และซอฟต์แวร์ (เนื้อหา) เป็นของ Reebok International Limited (สหราชอาณาจักร) (Reebok International), adidas AG หรือ บริษัทในเครือ, ผู้ออกใบอนุญาตและ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหาของ Reebok International เว็บไซต์รวมถึง และไม่จำกัดเพียงงานออกแบบทั่วไปและเนื้อหานั้นได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม เครื่องหมายทางการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้หรือภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นระหว่างคุณกับ Reebok International ห้ามมิให้มีการคัดลอกหรือทำซ้ำ ส่วนใดส่วนหนึ่ง องค์ประกอบของเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม เนื้อหาและสิทธิ์ทั้งหมดยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ Reebok International, adidas AG หรือบริษัทในเครือผู้อนุญาตของ Reebok International เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้อย่างชัดเจน สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดเป็นและยังคงเป็นของ Reebok International, adidas AG และบริษัทในเครือ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจาก Reebok International ตามเห็นสมควร เว้นแต่มีการระบุเป็นอื่นบนเว็บไซต์หรือได้รับอนุญาตภายใต้ฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ คุณได้รับอนุญาตให้ชม เล่น พิมพ์ และดาว์นโหลดเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นข้อมูลและวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ จัดแสดง ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ มอบใบอนุญาต สร้างงานดัดแปลง โอน หรือขายเนื้อหาใดๆ และไม่อาจนำเนื้อหาไปใช้ซ้ำโดยปราศจากการยินยอมจาก Reebok International หรือ adidas Group ก่อน ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไข การนำเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์หรือเครือข่ายสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ไปใช้ยังเว็บไซต์หรือเครือข่ายอื่นเป็นสิ่งต้องห้าม คุณต้องไม่ลบเครื่องหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือประกาศความเป็นเจ้าของใดๆ จากเนื้อหาที่พบในเว็บไซต์

ในกรณีที่คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสกรีนเซฟเวอร์ แอปพลิเคชั่นสมาร์ตโฟน ไอคอน วิดีโอ และภาพพื้นหลัง) จากเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงไฟล์ภาพใดๆ ที่รวมอยู่หรือสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์และข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ คุณได้รับอนุญาตจาก Reebok International เพียงแต่ Reebok International ไม่ได้โอนชื่อไปยังซอฟต์แวร์ให้คุณ คุณเป็นเจ้าของสื่อที่มีการบันทึกซอฟต์แวร์ไว้ แต่ Reebok International และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในนั้น ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถแจกจ่าย ขาย แปลใหม่ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดแยกชิ้นส่วน หรือสรุปย่อซอฟต์แวร์ให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้

เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อทางการค้าทั้งหมดที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม adidas บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม (รวมถึง แต่ไม่ จำกัดเพียงคำว่า "Reebok", "โลโก้สามขีด", " โลโก้ Trefoil", "the Globe", "เครื่องหมายสามแถบ") (เครื่องหมายการค้า) ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ Reebok International, adidas AG บริษัทในเครือ หรือผู้ออกใบอนุญาตของ Reebok International (ตามความเหมาะสม) และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาทางการค้าที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถใช้ คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ อัปโหลด ส่งต่อ แจกจ่าย หรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าใดๆ ไม่ว่าทางใด รวมถึงในการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายส่วนประกอบบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก Reebok International การใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ บนเว็บไซต์หรือสภาพแวดล้อมในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่นการจัดเก็บหรือการทำซ้ำ (ส่วนใดส่วนหนึ่งของ) เว็บไซต์ในหน้าไซต์อินเทอร์เน็ตภายนอกใดๆ การสร้างลิงก์ ไฮเปอร์เท็กซ์ ลิงก์หรือดีปลิงก์ระหว่างไซต์และเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Reebok International

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

เว็บไซต์และเนื้อหานั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและมีให้ 'ตามสภาพ' และยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำ

ตามขอบเขตยกเว้นที่กฎหมายกำหนด เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีในเว็บไซต์นั้นถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน หรือหน้าเว็บหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ นอกจากนี้เราไม่จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีหรือการเชื่อมต่อเฉพาะ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันได้ว่าเว็บไซต์จะไม่มีการติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด ยกเว้นตามที่ขอบเขตของกฎหมายกำหนด เราไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ในแง่ของความถูกต้องแม่นยำ ความพร้อม ประโยชน์ ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ

การจำกัดความรับผิด

การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง ในกรณีที่เงื่อนไขการรับประกันหรือการรับประกันผู้บริโภคโดยนัยหรือนำไปใช้โดยกฎหมายไม่สามารถยกเว้นได้ เราจำกัดความรับผิดของเราซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น: ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ การจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์นั้น และในส่วนของสินค้า การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือชำระค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ มิฉะนั้นตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ทั้งผู้ดำเนินการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือผลสืบเนื่องอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าจะโดยประมาทเลินเล่อหรืออื่นๆ) ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มอบให้ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไวรัส ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลบนเว็บไซต์หรือเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือข้อตกลงและเงื่อนไข แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว

ข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ไม่ใช้บังคับกับความรับผิดใดๆ ของผู้ดำเนินการ สำหรับการประพฤติมิชอบโดยเจตนา ทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (การประมาทเลินเล่อในการพิจารณา การเพิกเฉยต่อความเสี่ยงซึ่งจะปรากฏต่อบุคคลที่มีเหตุมีผลในสถานการณ์เดียวกัน)

ลิงก์ไปยังบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของและควบคุมโดยบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้จะนำคุณออกนอกบริการ นอกไซต์ และอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังพันธมิตรที่อาจใช้เครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการร่วมแบรนด์ เว็บไซต์ที่คุณสามารถเชื่อมโยงอาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก เราจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาและกิจกรรมของเว็บไซต์เหล่านี้ ดังนั้นคุณจึงเข้าเยี่ยมชม/เข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

โปรดทราบว่าเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของตัวเองไปยังผู้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือขอข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด

คุณถูกห้ามไม่ให้ใช้เว็บไซต์เพื่อโพสต์หรือส่งเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ซึ่งละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือคุกคาม, เป็นเท็จ, ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด, ก่อให้เกิดความไม่พอใจ, หมิ่นประมาท ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว ลามก อนาจาร เลือกปฏิบัติผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำที่จะถือว่าเป็นความผิดทางอาญา ละเมิดสิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมายใดๆ เราอาจปฏิเสธการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจ และจะรวมถึงสถานการณ์ที่เราเชื่อว่าการใช้งานเว็บไซต์ของคุณนั้นเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขและ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้

ห้ามมิให้คุณใช้เว็บไซต์เพื่อโฆษณาหรือดำเนินการชักชวนเชิงพาณิชย์ใดๆ

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

ความเห็น ความคิดเห็น ข้อคิดเห็น อาร์ตเวิร์ก กราฟิก รูปถ่าย ลิงก์ คำถาม คำแนะนำ ข้อมูล วิดีโอ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่คุณหรือผู้ใช้คนอื่นๆ โพสต์ลงเว็บไซต์หรือส่งโดยใช้เว็บไซต์ (เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้) จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ จะไม่มีการผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิ สิทธิ์ และใบอนุญาตในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย และเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ต่อเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ในสื่อใดก็ตาม ทั่วโลก

คุณรับทราบและยอมรับว่าเราทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับการเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ สำหรับเนื้อหา ความถูกต้องของเนื้อหา เนื้อหาที่มีการโจมตี ผิดกฎหมาย หรือสร้างความไม่พอใจ ที่คุณอาจพบจากเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ เราจะไม่ติดตามตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้หรือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ และไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันเช่นนั้น คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อสังเกต ความเห็น ความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงหรือรวมอยู่ในเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนของผู้ดำเนินการหรือ Reebok International การใช้งานเนื้อหาใดๆ ที่สร้างโดยผู้ใช้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ใดๆ ที่โพสต์หรือส่งโดยคุณเป็นต้นฉบับของคุณและไม่ได้คัดลอกผลงาน ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล และปราศจากถ้อยคำดูหมิ่นและทำให้เสียชื่อเสียงใดๆ นอกจากนี้คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีความสามารถในการให้ใบอนุญาตตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราและ/หรือ Reebok International และให้เราและ Reebok International ชดใช้ค่าใช้จ่าย ค่าความเสียหาย การสูญเสีย และหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือได้รับผลกระทบจากเรา Reebok International หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ซึ่งโพสต์หรือส่งต่อโดยคุณหรือการใช้งานอื่นๆ ของคุณบนเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปิดกั้น ลบ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือจำกัด เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ที่โพสต์หรือส่งโดยคุณ ซึ่งเราเห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข (รวมถึงเนื้อหาที่ละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น) หรือยอมรับไม่ได้สำหรับเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่น

คุณรับประกันว่าเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ของคุณไม่ได้เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ คุณให้และรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้แก่เราและ/หรือ Reebok International ในการไม่ผูกขาด ไม่สามารถเพิกถอน การโอนสิทธิ์ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และสิทธิในการใช้ตลอดไปสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ ไม่ว่าในลักษณะไหน หรือสื่อใดก็ตามทั่วโลก ทั้งตอนนี้หรือหลังจากนี้ ไม่ว่าจุดประสงค์ใด พาณิชย์ การโฆษณา หรืออื่นๆ รวมถึงสิทธิ์ในการแปล จัดแสดง ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานดัดแปลง ใช้สิทธิช่วง แจกจ่าย มอบหมาย และทำการค้าได้โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ แก่คุณ

คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที (ดูวิธีการติดต่อเราด้านล่างสำหรับรายละเอียดการติดต่อ) ถึงเนื้อหาใดๆ ที่สร้างโดยผู้ใช้ (หรือเนื้อหาอื่นๆ) ซึ่งละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่เราเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (หรือเนื้อหาอื่นๆ) ดังกล่าวละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขหรือไม่ ซึ่งเราเห็นด้วยกับการใช้ความพยายามอย่างสุจริตในการตรวจสอบการร้องเรียนดังกล่าวและจะดำเนินการตามที่เราเห็นสมควร อย่างไรก็ตามเราไม่รับประกันหรือรับรองว่าเราจะปิดกั้นหรือลบเนื้อหา (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่สร้างโดยผู้ใช้หรือเนื้อหาอื่นๆ

แนวคิดที่ไม่พึงประสงค์

Reebok International ไม่มีนโยบายที่จะรับตรวจสอบหรือยอมรับการส่งความคิดสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบและ/หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Reebok (รวมถึง และไม่จำกัดเพียงรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ากีฬา และบริการ) ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรืออื่นๆ (วัสดุ) จากบุคคลภายนอกแก่ Reebok International หรือบริษัทในเครือ คุณไม่ควรโพสต์เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ ส่งสิ่งนี้ให้กับเราหรือ Reebok International ไม่ว่าทางอีเมลหรือทางอื่น

วิธีการติดต่อเรา

คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ข้อตกลงและเงื่อนไข หรือในกรณีที่คุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ (หรือเนื้อหา) โปรดติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อคือ:

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

Reebok International และ/หรือ adidas Group ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของข้อตกลงและเงื่อนไขในเวลาใดก็ตาม โปรดตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นระยะเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

การแยกจากกัน

บทบัญญัติของข้อกำหนดในการให้บริการแต่ละข้อจะถูกตีความแยกต่างหากและเป็นอิสระจากกัน หากข้อกำหนดใดๆ ถือว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกพิจารณาแยกออกจากกันและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงและเงื่อนไข

การสั่งซื้อสินค้า

หากคุณต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์โปรดอ่านเงื่อนไขการจัดส่งควบคู่กัน

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงและเงื่อนไขจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และคุณ และผู้ดำเนินการที่ขออนุญาตต่อเขตอำนาจศาลของศาลแห่งประเทศไทย