การคืนสินค้าและคืนเงิน

 

ทำอย่างไรหากสินค้าที่ฉันได้รับเสียหาย ชำรุด หรือไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ?

หากคุณได้รับสินค้าที่เสียหาย/ชำรุด หรือไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ โปรดอย่านำป้ายหรือสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ เราขอแนะนำให้คุณโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่หมายเลข 02-106-8236 และแจ้งรายละเอียดแก่พนักงาน

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราอาจขอหลักฐานเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม (อาทิ รูปถ่ายหรือวิดีโอ) เพื่อช่วยให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น


 

ฉันจะคืนสินค้าได้อย่างไร?

ทางไปรษณีย์

คุณสามารถคืนสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า ที่ 02-106-8236 หรือ [email protected] . แจ้งสาเหตุกับทางฝ่ายบริการลูกค้าถึงรายละเอียดสินค้าและสาเหตุที่ต้องการคืนสินค้า
 2. กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มในกล่องพัสดุสินค้าส่ง หรือ ดาวน์โหลดจากที่นี่
 3. ใส่แบบฟอร์มลงในกล่องพัสดุสินค้าส่งคืนจากนั้นจึงปิดผนึกให้เรียบร้อย
 4. แผนกบริการลูกค้าของเราจะเตรียมการรับสินค้าจากคุณ

 

เงื่อนไขในการคืนสินค้ามีอะไรบ้าง?

คุณสามารถคืนสินค้าที่สั่งซื้อได้ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้า หากรายการสั่งซื้อของคุณมีการแยกจัดส่ง ระยะเวลา 14 วันจะเริ่มจากวันที่รับพัสดุกล่องสุดท้าย

เงื่อนไขทั่วไปของการคืนสินค้า

คุณสามารถส่งสินค้าคืนได้เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • สินค้าปกติ
 • สินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน
 • สินค้าและป้ายต้องอยู่ในสภาพเดิม
 • สินค้าประเภทเครื่องแต่งกายต้องมีบรรจุภัณฑ์และป้ายดั้งเดิมครบถ้วน
 • สินค้าประเภทเครื่องประดับต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ สินค้าประเภทเครื่องประดับต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศหรือปิดผนึก
 • สินค้าประเภทรองเท้าต้องอยู่ในกล่องสภาพเดิมและมีป้ายครบถ้วน สติกเกอร์บนกล่องรองเท้าต้องอยู่ที่เดิมในสภาพสมบูรณ์

สินค้าที่ส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกรับประกันสินค้าของเรา หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต ทางเราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะคืนเงินแต็มจำนวนให้แก่คุณ

หากสินค้าบกพร่องชำรุดอันเนื่องมาจากเหตุผลอื่น นอกเหนือจากกระบวนการผลิตและคุณภาพของวัสดุ เราจะส่งสินค้านั้นคืนให้แก่คุณ เราไม่คืนเงินในกรณีที่สินค้า:

 • ไม่ได้สั่งซื้อจาก https://www.reebok.co.th/
 • เสียหายหรือชำรุดจากความประมาทเลินเล่อ (สัมผัสกับสารเคมี สารกัดกร่อน เปลวเพลิง ความร้อนสูง วัตถุมีคม ฯลฯ)
 • เสียหรือชำรุดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือใช้งานในกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (ใช้รองเท้าวิ่งกับกีฬาประเภทคอร์ท หรือนำรองเท้าปีนเขาไปใช้ทำงาน ฯลฯ)

 

ฉันจะได้รับเงินคืนเมื่อไร?

เราจะดำเนินการคืนเงินให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อสินค้าที่คุณส่งคืนมาถึง ได้รับการตรวจสอบจากแผนกรับประกันสินค้า และผ่านการยืนยันว่าตรงตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา โดยการตรวจสอบคุณภาพอาจใช้เวลานานถึง 2 สัปดาห์ แม้ว่าตามปกติอาจใช้เวลาน้อยกว่านั้น

เมื่อการคืนสินค้าได้รับการอนุมัติ Reebok อาจใช้เวลา 1 – 2 วันในการดำเนินการคืนเงินจากร้านค้าออนไลน์ไปยังช่องทางที่คุณใช้ชำระเงิน (เช่น ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณ) โปรดทราบว่าระยะเวลาในการรับเงินคืนจากช่องทางที่คุณใช้ชำระเงิน อาจแตกต่างกันออกไปตามผู้ให้บริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีที่คุณยังไม่ได้รับเงินคืนภายใน 30 วันทำการ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ของเราที่ 02-106-8236 หรืออีเมล [email protected] แล้วสอบถามหรือแจ้งรายละเอียดคำสั่งซื้อแก่พนักงานของเรา


 

Reebok จะได้รับสินค้าที่ฉันส่งคืนเมื่อไร?

น่าเสียดายที่เราไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการส่งพัสดุสินค้าคืนจากคุณถึงเรา โดยหลังจากที่คุณส่ง พัสดุอาจใช้เวลา 2 – 5 วันทำการก่อนมาถึงคลังสินค้าของเรา


 

เหตุใดฉันต้องรอให้ Reebok รับสินค้าที่ฉันส่งคืนก่อนได้รับการคืนเงิน?

ก่อนคืนเงินเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่คุณส่งคืนตรงตาม เงื่อนไขการคืนสินค้า ของเรา

ตราบใดที่สินค้าส่งคืนตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เราก็สามารถชำระเงินคืนให้แก่คุณได้ เว้นแต่สินค้านั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เราจำเป็นที่จะต้องส่งสินค้าคืนและขออภัยที่ไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้


 

ฉันสามารถเปลี่ยนสินค้าได้หรือไม่?

เราไม่มีนโยบายเปลี่ยนสินค้าที่คุณสั่งซื้อทางออนไลน์และถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ของคุณเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถส่งคืนสินค้าที่คุณไม่พอใจเพื่อขอเงินคืน และทำการสั่งซื้อสินค้าใหม่อีกครั้ง


 

หากฉันส่งคืนสินค้า Reebok จะคืนเงินค่าขนส่ง/จัดส่งสินค้าให้ฉันหรือไม่?

เราจะคืนเงินค่าจัดส่งสินค้าแล้วแต่กรณี ในบางกรณีสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ เช่น คุณคืนสินค้าทั้งหมดในรายการสั่งซื้อหรือ Reebok จัดส่งสินค้าผิดหรือสินค้าที่ชำรุดเนื่องจากกระบวนการผลิต โปรดทราบว่าเราไม่สามารถคืนเงินค่าจัดส่งให้แก่คุณได้หากคุณส่งคืนสินค้าเพียงบางส่วนในรายการสั่งซื้อ


 

ทำอย่างไรหากคำถามของฉันไม่ครอบคลุมในนี้?

หากไม่พบคำตอบเกี่ยวกับคำถามของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ของเราที่ 02-106-8236 และแจ้งให้พนักงานทราบถึงรายละเอียดคำถามและ/หรือรายการสั่งซื้อของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งอีเมลรายละเอียดมาถึงเราที่ [email protected] พนักงานของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอ